Strona główna / Realizacje / Roboty budowlane – Budowa Nowego Bloku Energetycznego nr 11 w Kozienicach

Roboty budowlane – Budowa Nowego Bloku Energetycznego nr 11 w Kozienicach

WOJTPOL bardzo aktywnie uczestniczył w budowie Nowego Bloku Energetycznego nr 11 w Kozienicach od samego początku realizacji tej ogromnej inwestycji. Jako oficjalny podwykonawca zrealizowaliśmy na rzecz POLIMEX-MOSTOSTAL około 160 umów na kwotę około: 56 000 000zł/netto. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu, specjalistycznym zadaniom, trudnej organizacji pracy, najwyższym standardom jakościowym i BHP zdobyliśmy ogromne doświadczenie, dzięki czemu zaliczyliśmy kolejny krok milowy w historii firmy. Warto wspomnieć, że praktycznie wszystkie roboty budowlane wykonywaliśmy dzięki siłom własnym. Daje to ogrom prac jakie zrealizowaliśmy na tej inwestycji. Ciężko wymienić wszystkie zrealizowane przez Nas roboty budowlane, poniżej zestawiamy te najważniejsze:

  • Kompletne wykonanie kanalizacji kablowej na terenie całego bloku nr 11 – około 60 studni żelbetowych, tysiące m3 wykonanych wykopów, kilkanaście tysięcy mb ułożonych rur arot, kablobloki, skomplikowane układy prowadzenia rur osłonowych
  • Wykonanie wielkogabarytowych fundamentów pod obiektu Instalacji Odsiarczania Spalin – tysiące m3 betonu konstrukcyjnego i kilkaset ton stali zbrojeniowej
  • Wykonanie stanu surowego i robót wykończeniowych dla budynku pompowni wody chłodzącej – skomplikowane układy żelbetowe
  • Wykonanie robót budowlanych dla budynku Maszynowni: wielkogabarytowe fundamenty pomp wody zasilającej, dwie żelbetowe klatki schodowe, rurociągi technologiczne ze stali nierdzewnej, kompleksowe wykonanie torowiska o długości ponad 100mb, betonowanie stropów żelbetowych na szalunku z blachy trapezowej dla poziomu +9,00, +17,00, +24,00 (około 2000m3 betonu konstrukcyjnego i 210 ton stali zbrojeniowej), montaż płyty warstwowej przeciwpożarowej dla pomieszczeń wewnętrznych
  • Wykonanie stanowisko pod transformatory blokowe i odczepowe oraz rozdzielnia elektryczna BCA.BCB – około 6000m3 wykopów fundamentowych, około 1700m3 betonu konstrukcyjnego, 120 ton stali zbrojeniowej i 20 ton stali konstrukcyjnej.
  • Wykonanie poszycia dachów budynków kotłowni i Maszynowni – montaż blachy trapezowej wraz z izolacją termiczną i papą nawierzchniową w ilości ponad: 10 000m2
  • Wykonanie robót żelbetowych i murowych w budynku Kotłowni w tym stropów żelbetowych na poziomie: +52,325m, +61,185, +63,175
  • Wykonanie robót budowlanych i wykończeniowych na budynkach Instalacji Odsiarczania Spalin i budynkach Elektrofiltrów
  • Wykonanie szeregu prac budowlanych na obiektach Nawęglania
Top