Strona główna / Realizacje / Roboty budowlane – Budowa Nowego Bloku Energetycznego nr 11 w Kozienicach

Roboty budowlane – Budowa Nowego Bloku Energetycznego nr 11 w Kozienicach

BUDOWA STANOWISK TRANFORMATOROWÓW BLOKOWYCH, ODCZEPOWYCH I REZERWOWEGO ORAZ ROZDZIELNI BCA.BCB

(maj 2015 – sierpień 2015):

 • Wykonanie wykopów fundamentowych: 6150m3
 • Wykonanie kanalizacji sanitarnej: 176mb
 • Betonowanie stóp i ław fundamentowych: 183,25m3
 • Betonowanie ścian ogniowych (do 10m wysokości): 395,90m3
 • Betonowanie mis transformatorowych: 680,88m3
 • Betonowanie płyt do lewarowania i pod torowisko: 459,88m3
 • Montaż stali zbrojeniowej: 122,06t
 • Dostawa i montaz elementów konstrukcyjnych: 19,08t

Dodatkowo kontrakt obejmuję:

 • Dostawę i montaż torowiska o długości około 250mb
 • Dostawę i montaż krat pomostowych ocynkowanych w ilości około 30,03t
 • Kompleksowe wykonanie budynku rozdzielni BCA.BCB
 • Wykonanie ogrodzenia systemowego wokół całego obiektu

WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH DLA OBIEKTÓW REJONU POMPOWNI WODY CHŁODZĄCEJ

(maj 2015 – wrzesień 2015):

 • Wykonanie posadzek – warstwy spadkowej z betonu konstrukcyjnego na warstwie szczepnej zatartej na gładko pod żywicę
 • Wykonanie żywic epoksydowych na posadzkach oraz cokołach fundamentowych
 • Wykonanie tynków wewnętrznych na ścianach żelbetowych oraz malowanie ścian
 • Układanie płytek gresowych na posadzce oraz na ścianach murowanych
 • Wykonanie poszycia dachu na konstrukcji stalowej oraz stropodachów żelbetowych
 • Wykonanie elewacji w systemie lekka-mokra
 • Wykonanie pozostałych drobnych prac wykończeniowych

DOSTAWA I MONTAŻ DACHÓW KOTŁOWNI I MASZYNOWNI

(kwiecień 2015 – październik 2015):

 • Montaż blachy trapezowej T84/273 gr. 1,25mm, folii paroizolacyjnej, wełny mineralnej oraz papy termozgrzewalnej w ilości 10081,49m2
 • Montaż elementów stalowych w ilości około 8,36t
 • Dodatkowo kontrakt obejmuje: montaż wymian pod świetliki i obróbki blacharskie

REALIZACJA SZEREGU ROBÓT BUDOWLANYCH NA BUDYNKU MASZYNOWNI

(lipiec 2014 – wrzesień 2015):

 • Wykonanie stropów żelbetowych na poziomie +9,00; +17,00; +24,00 zespolonych z konstrukcją stalową na blasze trapezowej w ilości około 6000m2
 • Betonowanie posadzki zbrojonej włóknem rozproszonym w poziomie 0,00 o gr. 30cm w ilości około 3300m2
 • Wykonanie trzech fundamentów pod pompy wody zasilającej w ilości 318m3 każdy
 • Wykonanie dwóch klatek schodowych (około 30m wysokości)
 • Montaż odwodnień technologicznych ze stali nierdzewnej klasy 304L w ilości około 400mb pod płytą posadzki – wszystkie połączenie spawane
 • Dostawa i montaż torowiska o długości 100mb w budynku Maszynowni wraz z podtorzem żelbetowym
 • Wykonanie podlewek i zalanie śrub kotwiących pod wszystkie słupy konstrukcyjne budynku Maszynowni z zaprawy Pagel V1/50 w ilości około 70t
 • Obetonowania słupów konstrukcji stalowej w poziomie 0,00
 • Murowanie ścian zewnętrznych wraz z wykonaniem konstrukcji żelbetowej ścian

WYKONANIE ROBÓT ŻELBETOWYCH I MUROWYCH W BUDYNKU KOTŁOWNI W TYM: STROPÓW ŻELBETOWYCH NA POZIOMIE +52,325, +61,185, +63,175, ŁAWY FUNDAMENTOWEJ LF-1, ŚCIAN MUROWYCH, FUNDAMENTÓW I COKOŁÓW POD URZĄDZENIA, COKOŁU MUROWANEGO WOKÓŁ BUDYNKU

(marzec 2015 – grudzień 1015)

 • Wykonanie stropów żelbetowych na poziomie +52,325, +61,185, +63,175 na blasze trapezowej i zespoleniu z konstrukcją stalową w ilości 1153,00m2
 • Wykonanie fundamentów wklejanych do płyty żelbetowej kotłowni pod urządzenia technologiczne
 • Wykonanie ścian zewnętrznych oraz ścian wewnętrznych

KOMPLEKSOWE WYKONANIE ROBÓT FUNDAMENTOWYCH POD INSTALACJĘ ODSIARCZANIA SPALIN

(październik 2013 – marzec 2014):

 • Betonowanie fundamentu absorbera UVC: 808,00m3
 • Betonowanie fundamentu absorbera UVD: 394,23m3
 • Betonowanie fundamentów budynku przygotowania zawiesiny z silosami mączki kamienia wapiennego i budynek oczyszczalni ścieków UVF: 1744,69m3
 • Betonowanie fundamentu magazynu gipsu: 2289,25m3
 • Betonowanie fundamentów UVJ – zbiornika zrzutu awaryjnego, budynku eleketrycznego UVS oraz kanałów spalin: 536,56m3
 • Montaż stali zbrojeniowej: 561,00t
 • Montaż elementów konstrukcyjnych: 10,55t

PRACE PRZYGOTOWAWCZE POD BUDOWĘ NOWEGO BLOKU NR 11:

 • Prace wyburzeniowe oraz rozbiórki istniejących obiektów budowlanych
 • Niwelacja placu budowy
 • Przekładki istniejących sieci kanalizacyjnych w ilości około 1000mb
 • Wykonanie dróg tymczasowych z kruszywa betonowego

 

Bierzemy czynny udział jako jeden z podwykonawców w przetargach i negocjacjach na kolejne roboty budowlane związane z powstaniem Nowego Bloku Energetycznego nr 11 w Kozieniach

 

Projekt: Budowa Nowego Bloku Energetycznego nr 11 w Kozienicach
Inwestor: ENEA WYTWARZANIE S.A.
Generalny Wykonawca: Konsorcjum firm HITACHI & POLIMEX-MOSTOSTAL
Wartość kontraktu: 6,2 mld brutto

Top