Strona główna / Realizacje / PODSUMOWANIE 2018 roku

PODSUMOWANIE 2018 roku

W roku 2018r. zakończyliśmy realizację kilku większych umów o roboty budowlane przy okazji angażując się mocno także w mniejsze zlecenia, ale dostępne blisko siedziby Naszej firmy. Dzięki temu mogliśmy maksymalnie wykorzystać własne zasoby sprzętowe oraz pracowników zatrudnionych na stałe. W 2018 roku zakończyliśmy realizację poniższych zadań inwestycyjnych:

 • Wykonanie części socjalnej dwupiętrowej o pow. około 270m2 w istniejącej hali magazynowej dla firmy RREEF w Ożarowie Mazowieckim od sierpnia 2017r. do stycznia 2018r. jako Generalny Wykonawca – zakres zadań obejmował kompletne przygotowanie dokumentacji projektowej, realizacja inwestycji na czynnej hali magazynowej (wydzielenie hali plandekami, od posadzki pod dach hali), realizacja prac budowlanych w bardzo małej przestrzeni.
 • Rozbudowa zakładu produkcyjnego (mleczarskiego) dla firmy OBORY w Kozienicach od sierpnia 2017r. do marca 2018r. jako Generalny Wykonawca– w ramach zadania wyburzono stare obiekty produkcyjnego i wykonano w ich miejsce w trudnych warunkach (skomplikowane układy stalowe) około 2000m2 nowej powierzchni użytkowej.
 • Wykonanie hali magazynowej dla firmy EOC BELGIUM o powierzchni użytkowej ponad 800m2 wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Łuczynów w terminie od marca 2018r. do sierpnia 2018r. jako Generalny Wykonawca – zakres prac obejmował kompleksową realizację hali magazynowej z części socjalną, instalacjami wewnętrznymi, dokami przeładunkowymi, instalacjami zewnętrznymi i zagospodarowaniem terenu.
 • Wykonanie hali magazynowej w formule: „Zaprojektuj i wybuduj” dla Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Aleksandrówce o powierzchni całkowitej ponad 270m2 w terminie od kwietnia 2018r. do sierpnia 2018r. jako Generalny Wykonawca – zakres prac obejmował rozbiórkę starego obiektu magazynowego, wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej, budowę nowej hali magazynowej z instalacjami elektrycznymi.
 • Wykonanie robót wykończeniowych dla lokalu PIZZERIA w pawilonie handlowym w Kozienicach w terminie od kwietnia do czerwca 2018r. – zakres prac obejmował kompleksowe wykończenie lokalu zgodnie z projektem wykończenia wnętrz
 • Częściowa rozbiórka, przebudowa i rozbudowa budynku OSP GNIEWOSZÓW w terminie od kwietnia 2018r. do grudnia 2018r. jako Generalny Wykonawca – zakres prac obejmował roboty wyburzeniowe oraz wykonanie nowego budynku Ochotniczej Straży Pożarnej wraz z instalacjami wewnętrznymi.
 • Budowa Targowiska w Magnuszewie w terminie od maja 2018r. do listopada 2018r. jako Generalny Wykonawca – zakres prac obejmował wzmocnienie gruntu, posadowienie wiaty targowej na studniach betonowych (trudne warunki geologiczne), kompleksowe wykonanie budynku portierni, place dojazdowe i manewrowe z kostki betonowej wraz z montażem odwodnień liniowych.
 • Budowa obiektu OB-12 na terenie Przedsiębiorstwa Wodno-Kanalizacyjno-Ciepłowniczego w Pionkach jako podwykonawca firmy Inżynieria Rzeszów w terminie od lutego 2018r. do lipca 2018r. – zakres prac obejmował kompleksową realizacją obiektu bez jego wyposażenia, w tym wykonanie wysokiego stropu żelbetowego o wysokości około 8m.
 • Wykonanie dróg betonowych i placów manewrowych wokół zbiorników popiołu dla ENEA WYTWARZANIE jako Generalny Wykonawca – zakres prac obejmował wykonanie około 3500m2 dróg betonowych przy zachowaniu możliwości ciągłego odbioru gipsu przez firmę zewnętrzne. Konieczność dużego etapowania prac i bardzo trudnej organizacji pracy.
 • Przebudowa dróg w Kozienicach, tj. ulicy Jesionowa, Dębowa i Zdziczów dla Miasta Kozienice w terminie od września 2017r. do sierpnia 2018r. jako Generalny Wykonawca – w ramach zadania usunięto stare bloczki betonowe, wykonano kanalizacji deszczową, nowe podbudowy i nawierzchni asfaltowe.
 • Rozbudowa zakładu produkcyjnego (zakład mięsny) dla firmy ROYAL PRODUCTION w Kopytowie w terminie od marca 2018r. do grudnia 2018r. jako Generalny Wykonawca – rozbudowa zakładu produkcyjnego do granicy działki i wykonanie nowych pomieszczeń socjalnych oraz pomieszczenia mroźni.
 • Wykonanie robót budowlanych jako podwykonawca firmy POLIMEX BUDOWNICTWO na terenie zakładu produkcyjnego (ogrodnictwo) firmy JMP FLOWERS w Stężycy w terminie od marca 2018r. do grudnia 2018r. – w ramach zadania wykonano roboty ziemne, roboty fundamentowe, pozostałe elementy żelbetowe.
 • Budowa budynku mroźni surowca w miejscowości Rasztów dla firmy KOWAR o powierzchni budynku ponad 800m2 w terminie od maja 2018r. do grudnia 2018r. jako Generalny Wykonawca – w ramach zadania powstały pomieszczenia mroźni i szokówki, dok przeładunkowy, antresolą stanowiąca część socjalną, zagospodarowanie terenu.
 • Wykonanie robót budowlanych dla firmy NOIS na budowie zespołu hal magazynowych przy ulicy Jutrzenki w Warszawie jako Wykonawca wykonujący prace bezpośrednio dla Inwestora – w ramach zadania wykonano część prac budowlanych dla tego budynku – prace ziemne, roboty fundamentowe, roboty stanu surowego, poszycie dachu, posadzka betonowe, zagospodarowanie terenu
 • Remont istniejącej hali magazynowej dla firmy BZK ALCO jako Generalny Wykonawca w terminie od października 2018r. do grudnia 2018r. – remont drugiej hali magazynowej (pierwsza została wybudowana w ramach budowy zakładu napojów alkoholowych) – wykonanie elewacji zewnętrznej z płyt warstwowych, wykończenie ścian od wewnątrz za pomocą blachy trapezowej na podkonstrukcji stalowej, wymiana stolarki bramowej, remont dachu.

Ponad to firma WOJTPOL jest na stałe zaangażowana w różnego rodzaju pracach budowlanych na terenie Elektrowni Kozienice. W trakcie roku pozyskujemy tez inne drobniejsze zlecenia na rynku lokalnym.

 

Top