Strona główna / Oferta / Budowa obiektów energetycznych

Budowa obiektów energetycznych

BUDOWA OBIEKTÓW ENERGETYCZNYCH

Liczne inwestycję w latach obecnych spowodowały, że bardzo mocno zaangażowaliśmy się w budowę Nowego Bloku Energetycznego nr 11 oraz prowadzone remonty i nowe inwestycje na Starych Blokach Energetycznych na terenie Elektrowni Kozienice – największej elektrowni na węgiel kamienny w Polsce. W ostatnich dwóch latach współpracowaliśmy z:

  • ENEA WYTWARZANIE S.A. przy pracach remontowych takich jako wykonanie nowych wylewek pod podstawami młynów węglowych oraz modernizacji obudowy ściany budynku Maszynowni wraz z remontem fundamentu turbiny.
  • POLIMEX-MOSTOSTAL na budowie Nowego Bloku Energetyczego – wykaz wykonanych robót w realizacjach – współpraca od samego początku budowy inwestycji
  • POLIMEX ENERGETYKA na budowie Instalacji Odsiarczania Spalin nr IV na Starym Bloku Energetyczym
  • SAVEX sp. z o.o. przy modernizacji komina nr 3
  • INSTAL KRAKÓW S.A. przy budowie Kanałów Spalin i wentylatorów wspomagających dla IOS IV
  • ERBUD INDUSTRY przy budowie Instalacji Odazotowania Spalin dla bloków nr 1 i 2
  • RAFAKO przy budowie Instalacji Odazotowania Spalin dla bloków nr 4 i 5 Profesjonalne podejście oraz dobra opinia umożliwia ciągłe pozyskanie nowych kontraktów i podejmowanie współpracy z nowymi partnerami.
Top