Strona główna / Realizacje / Modernizacja Starych Bloków Energetycznych na terenie Enea Wytwarzanie S.A.

Modernizacja Starych Bloków Energetycznych na terenie Enea Wytwarzanie S.A.

WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH I WYKOŃCZENOWYCH W BUDYNKACH IOS IV W RAMACH BUDOWY INSTALACJI ODSIARCZANIA SPALIN NR IV

(maj 2014 – czerwiec 2015):

 • Zleceniodawca: Polimex Energetyka
 • Wykonanie ścian zewnętrznych i wewnętrznych murowanych: 1026,98m2
 • Tynkowanie ścian wewnętrznych i zewnętrznych: 1984,19m2
 • Licowanie ścian wewn. i zewn. (gres i płytka klinkierowa): 1535,77m2
 • Wykonanie posadzek betonowych zbrojonych, cokołów i fundamentów żelbetowych pod urządzenia technologiczne oraz wykończenie powierzchni żywicami epoksydowymi: antyelektrostatycznymi, antypoślizgowymi wraz z żywicowaniem cokołów fundamentowych: 2580,76m2
 • Montaż odwodnień liniowych Aco-drain w posadzce: 143,50mb
 • Wykonanie stropów żelbetowych na poziomie +4,00, +7,00, +12,00: 848,45m2
 • Dodatkowo prace zawierały: wykonanie sufitów podwieszanych, zabudowy szybu windy w technologii ściany Fermacell, malowanie ścian, licowanie ścian płytkami chemoodpornymi

WYKONANIE PRAC FUNDAMENTOWYCH POD KANAŁY SPALIN W RAMACH BUDOWY INSTALACJI ODSIARCZANIA SPALIN NR IV

(październik 2013 – grudzień 2015):

 • Zleceniodawca: Instal Kraków S.A
 • Wykonanie wykopów fundamentowych łącznie: 11936,34m3
 • Zasypka piaskowa zagęszczona warstwami: 8617,53m3
 • Betonowanie stóp fundamentowych (łącznie około 70szt.): 2475,80m3
 • Montaż stali zbrojeniowej: 210,70t

MODERNIZACJA ŚCIANY „A” NA BLOKU NR 2 – WYMIANA

(marzec 2015 – lipiec 2015):

 • Zleceniodawca: Enea Wytwarzanie S.A.
 • Roboty demontażowe: demontaż płyt betonowych, luksferów, czerpni ściennych, okien stalowych, skucie płytek ściennych o łącznej powierzchni około 936m2
 • Wykonanie nowej konstrukcji stalowej w ilości około 12t
 • Montaż płyt warstowych w ilości około 680m2, montaż płyt poliwęglanowych w ilości około 230m2, wykończenie ściany zewnętrznej cegłami klinkierowymi, montaż czerpni ściennych
 • Wymiana instalacji p.poż przy stacji transformatorowej oraz na bloku nr 2
 • Wymiana instalacji elektrycznych
 • Renowacja fundamentu turbiny (wiek około 40 lat): oczyszczenie powierzcni betonowej, szpachlowanie powierzchni materiałami naprawczymi, malowanie powierzchni farbami przeznaczonymi do zabezpiecznia betonu

WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH PRZY BUDOWIE INSTALACJI ODAZOTOWANIA SPALIN DLA BLOKÓW NR 1 I 2

(listopad 2014 – czerwiec 2015):

 • Zleceniodawca: Erbud Industry z grupy Erbud S.A.
 • Skucie istniejących fundamentów wentylatorów spalin do poziomu 0,00, wykonanie wklejek zbrojeniowych w ilości 396szt. za pomoca żywicy epoksydowej Hilti, zbrojenie i betonowanie nowych fundamentów pod wentylatory spalin
 • Wykonanie fundamentów pod kontenery falowników
 • Wykonanie 12 szt. fundamentów pod słupy konstrukcyjnej reaktora SCR
 • Przekładki sieci kanalizacyjnych, wykonanie podbudowy z kruszywa betonowego pod drogi docelowe przy SCR

KOMPLEKSOWE WYKONANIE DWÓCH FUNDAMENTÓW WENTYLATORÓW WSPOMAGAJĄCYCH W RAMACH BUDOWU IOS IV

(kwiecień 2014 – lipiec 2014):

 • Zleceniodawca: Instal Kraków S.A.
 • Betonowanie dwóch fundamentów wentylatorów wspomagających: 505,00m3
 • Montaż stali zbrojeniowej: 77,06t
 • Tolerancja osadzenia marek stalowych pod wibroizolatory: +/- 2mm

WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W RAMACH MODERNIZACJI KOMINA NR 3

(listopad 2013 – listopad 2014):

 • Zleceniodawca: Savex S.A.
 • Załadunek i wywóz gruzu betonowego: około 18 000 ton
 • Wykonanie kołowego fundamentu pod stalowy komin o wys. 150m

KOMPLEKSOWE WYKONANIE BUDYNKU ROZDZIELNI ELEKTRYCZNEJ:

 • Zleceniodawca: Instal Kraków S.A.
 • Powierzchnia użytkowa : 143,00m2

MODERNIZACJA WYLEWEK POD PODSTAWAMI MŁYNÓW WĘGLOWYCH MKM-33 KOTŁA K-7

(sierpień 2014 – listopad 2014):

 • Zleceniodawca: Enea Wytwarzanie S.A.
 • Odkucie podstaw młynów wraz ich oczyszczeniem
 • Wykonanie podlewki wyrównującej PAGEL V1/50 – 12 ton
 • Wykonanie podlewki z SIKADUR 42 HE – 6 ton
 • Odtworzenie posadzki do stanu pierwotnego

KOMPLEKSOWE WYKONANIE FUNDAMENTÓW POD INSTLACJĘ ODSIARCZANIA SPALIN NR IV

(sierpień 2013 – grudzień 2014):

 • Zleceniodawca: Polimex-Mostostal S.A.
 • Betonowanie fundamentów absorbera, budynku technologicznego, pompowni oraz budynku elektrycznego: 2965m3
 • Montaż stali zbrojeniowej: 204,06t
 • Montaż stali konstrukcynej: 6,82t

 

W związku z realizacją ogromu inwestycji zarówno przy budowie Nowego Bloku energetycznego oraz przy modernizacji Starych Bloków Energetycznych jesteśmy aktywni w pozyskiwaniu nowych zleceń.

 

Top