Strona główna / Realizacje / Modernizacja Starych Bloków Energetycznych na terenie Enea Wytwarzanie S.A.

Modernizacja Starych Bloków Energetycznych na terenie Enea Wytwarzanie S.A.

WOJTPOL na terenie Elektrowni Kozienice realizuje różnorodne zadania inwestycyjne od sierpnia 2013r. do dnia dzisiejszego. W tym czasie ugruntowaliśmy pozycję na tym rynku i stałe bierzemy udział w postępowaniach przetargowych związanych z remontami obiektów energetycznych, realizacją robót technologicznych, specjalistycznych zadań w zakresie różnego rodzaju robót budowlanych w zależności od potrzeb Inwestora. Jednocześnie współpracujemy z innymi firmami budowlanymi realizującymi zadania na terenie Elektrowni Kozienice, gdzie występujemy jako oficjalny podwykonawca. Obecnie realizujemy kilka zadań budowlanych w jednym czasie:

 • Modernizacja ściany D na bloku nr 7 i nr 8 (wymiana) dla ENEA WYTWARZANIE –  Demontaż istniejącej ściany budynku Kołtowni, wykonanie nowej konstrukcji nośnej, montaż płyt warstwowych wraz z płytami poliwęglanowymi i urządzeniami wentylacyjnymi. Termin realizacji: od lutego 2019r. do listopada 2019r.
 • Budowa obiektów kontenerowych 10, FWS1, 10FWS2, 10FWS3, 9FWS1, 9FWS2, 9FWS3 na bloku nr 9 (w ramach budowy układu napędowego wentylatorów spalin) jako podwykonawca firmy RAFAKO przy realizacji zadania inwestycyjnego: „Dostawa i montaż instalacji katalitycznego odazotowania spalin dla kotłów AP-1650 nr 9 i 10 wraz z modernizacją elektrofiltrów”. Termin realizacji: od września 2017r. do kwietnia 2019r.
 • Wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych (rurociągi stalowe) w ramach zadania: Wykonanie instalacji przeciwpożarowej obiektów zewnętrznych mazutowni jako podwykonawca firmy POŻ-PLISZKA. Termin realizacji: od sierpnia 2018r. do marca 2019r.
 • Wykonanie połączenia kolektora sprężonego powietrza bloku nr 11 z eksploatowanym kolektorem bloków na 1-10” jako generalny wykonawca bezpośrednio dla ENEA Wytwarzanie – W ramach zadania wykonujemy fundamenty żelbetowe, konstrukcje stalową estakady technologicznej, rurociąg stalowy łączący wszystkie bloki energetyczne. Termin realizacji: od listopada 2018r. do marca 2019r.

W latach poprzednich wykonaliśmy szereg robót budowlanych różnego rodzaju w zależności od aktualnych potrzeb Inwestora i innych Wykonawców. Między innymi:

 • Modernizacja budynku magazynu gipsu, drogi i terenu przynależnego do magazynu gipsu dla ENEA WYTWARZANIE – W ramach zadania zabetonowano etapowo około 3500m2 nowych dróg betonowych wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej przy zachowaniu ciągłych odbiorów gipsu przez samochody ciężarowe firm zewnętrznych. Termin realizacji: od września 2017r. do grudnia 2018r.
 • Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie parkingu dla firmy ENEA WYTWARZANIE – W ramach zadania wykonano kanalizację deszczową oraz nowy parking na samochody osobowe dla pracowników firmy ENEA. Termin realizacji: od października 2017r. do grudnia 2017r.
 • Rozbiórka starych elementów prefabrykowanych oraz budowa w ich miejsce nowego placu składowego z płyt ażurowych typu JOMB dla firmy ENEA WYTWARZANIE Termin realizacji: od lipca 2017r. do września 2017r.
 • Modernizacja budynku Nastawni rozdzielni – dostosowanie PPOŻ dla firmy ENEA WYTWARZANIE – W ramach zadania wykonania natryski ppoż, wymieniono konstrukcję stalową dwóch klatek schodowych (każda wysoka na ponad 30m) wewnątrz budynku nastawni. Termin realizacji: od lipca 2016r. do stycznia 2017r.
 • Kompleksowe wykonanie fundamentów pod budynki instalacji odsiarczania spalin nr IV dla firmy POLIMEX-MOSTOSTAL S.A. –  Wykonano bardzo duże elementy żelbetowe. Łącznie zużyto około 3000m3 betonu konstrukcyjnego i 205 ton stali zbrojeniowej. Termin realizacji: od sierpnia 2013r. do grudnia 2014r.
 • Wykonanie robót budowlanych stanu surowego i wykończeniowych na budynkach instalacji odsiarczania spalin nr IV dla firmy POLIMEX-MOSTOSTAL S.A.Termin realizacji: od maja 2014r. do czerwca 2015r.
 • Wykonanie wielkogabarytowych fundamentów pod kanały spalin w ramach budowy instalacji odsiarczania spalin nr IV dla firmy INSTAL KRAKÓW S.A. – Łącznie wbudowana około 2500m3 i 210 ton stali zbrojeniowej. Wykonanie fundamentów w trudnych warunkach pomiędzy obiektami energetycznymi i w gęsto uzbrojonym terenie. Termin realizacji: od października 2013r. do grudnia 2015r.
 • Modernizacja ściany „A” na bloku nr 2 dla firmy ENEA WYTWARZANIE S.A. – W ramach zadania zdemontowano starą elewacji budynku Maszynowni (wysokość około 30m), zamontowano nową konstrukcję stalową nośną, wykonano montaż płyt warstwowych i poliwęglanu. Termin realizacji: od marca 2015 r. do lipca 2015r.
 • Wykonanie robót budowlanych przy budowę instalacji Odazotowania Spalin dla bloków nr 1 i 2 dla firmy ERBUD INDUSTRY S.A. – W ramach zadania wyburzono stare fundamenty pod wentylatory spalin oraz wykonano nowe wielkogabarytowe fundamenty pod te urządzenia. Termin realizacji: od listopada 2014r. do czerwca 2015r.
 • Wykonanie robót budowlanych w ramach modernizacji komina nr 3 dla firmy SAVEX S.A. – Wykonanie fundamenty pod nowy komin stalowy wewnętrzny. Termin realizacji: od września 2014r. do listopada 2014r.
 • Wykonanie wylewek pod podstawami młynów węglowych MKM-33 kotła K-7 bezpośrednio dla firmy ENEA WYTWARZANIETermin realizacji: od sierpnia 2014r. do listopada 2014r.

 

 

 

 

Top